Kam dál?


Požadavky na zabezpečení

Podmínkou pro sjednání pojištění zahrnující riziko odcizení je zabezpečení vozidla.

1. osobní vozidla a užitková vozidla na bázi osobních vozidel a osobní terénní vozidla a užitková terénní vozidla na bázi osobních terénních vozidel s instalovanou posuvnou přepážkou, která umožňuje homologaci jako N1

Pojistná částka Zabezpečení
do 700.000,- Kč imobilizér
700.001,- Kč až dvě na sobě nezávislá zabezpečovací zařízení,
1.500.000,- Kč

tj. imobilizér a mechanické zabepečení pevně spojené

s karosérií nebo imobilizér a alarm s blokováním funkcí

motoru nebo imobilizér a zab. zařízení Sherlog Classic,

nad 1.500.000,- Kč

aktivní vyhledávací systém vybavený náklonovým resp.

otřesovým čidlem (viz přehled syst.zabezpečení)

bez omezení imobilizér

 

2. ostatní užitková vozidla do 3,5 t

Pojistná částka Zabezpečení
bez omezení imobilizér

 

Přehled syst.zabezpečení

 

ALL IN SERVICE:

Elvia UNIVER SAT (US1, US1HF), sat.zab.zařízení na bázi GPS/GSM napojené na centrální ispečink

Asconn:

Saladin vozidlový modul napojený na monitorovací centrum Asconn

Altea:

Master, Guardian a Guardian Plus GPS/GSM - aktivní systémy s napojením na dispečink Altea

Protektor GPS/GSM - systém s autorizací uživatele přiložením dallas čipu

Spirit GPS/GSM - systém s autorizací uživatele prostřednictvím karty PIT

(na dispečink Altei mohou být napojeny i systémy jiných dodavatelů)

AutoAwacs:

SXM 20 GPS satelitní vyhledávací systém napojený na dispečerské pracoviště

AutoLocator:

AL 1500 Satelite Protect, AL 3500 Satelite Top Safety; AL 4000 Logistic centrální modul obsahuje satelitní přijímač GPS, který určuje pozici

CarCom:

CarNet - informace o aktivaci neautorizované události a poloze vozidla jsou palubní jednotkou zasílány na PCO

Carloc:

Activ, Pro-Activ - systém GSM/GPS napojený na dispečerské pracoviště

CarPo:

jednotka SXM systém GSM/GPS napojený na centrální dispečerské pracoviště

CCS Monitor:

systém GSM/GPS napojený na dispečink PCO (SW kom. Server)

Cobra Connex:

systém GSM/GPS napojený na centrální dispečerské pracoviště

Defend:

Defend Locator - kombinace zámku řadící páky a GPS/GSM sat. vyhledávacího systému

Elvia:

US-1 systém GSM/GPS napojený na dispečink PCO

Fleetware:

Car Position - vozidlová jednotka, které integruje GPS a GPRS komunikaci. Umožňuje trvale dohlížet na polohu vozidla v reálném čase.

Level:

GB 060 315 C – GSM Autoalarm. Systém sdružuje funkce autoalarmu, GSM komunikátoru, GSM a GPS Lokátoru a GPS Navigátoru s možností dohledu agenturou

Nasec:

Security - Vozidlová jednotka s autoalarmem nebo vlastními zab. čidly - napojená na dispečerské centrum

Patriot II:

Patriot II GPS/GSM systémy s napojením na dispečink Altea

REX:

GSM autoalarm CA-1803 „Athos“ autoalarm s GSM/GPS komunikátorem napojitelným na pult PCO

Secar Bohemia:

Satelite lokalizované na bázi GSM s lokalizací na bázi GPS

 

Požadované zabezpečovací zařízení musí být po celou dobu trvání pojištění ve funkčním a provozuschopném stavu. Není-li vozidlo při sjednání pojištění zabezpečeno předepsaným způsobem, je pojistník povinen zajistit instalaci požadovaného zabezpečovacího zařízení do deseti dnů od sjednání pojištění a splnění této povinnosti musí pojistiteli kdykoliv na vyžádání prokázat.

Nebude-li vozidlo vybaveno požadovaným zabezpečovacím zařízením nebo požadované zabezpečovací zařízení nebude ve funkčním a provozuschopném stavu, má pojišťovna, v případě pojistné události odcizením vozidla, právo snížit pojistné plnění až o 50%.

Nadstandardní zabezpečení je zabezpečení vozidla nad rámec výše uvedených požadavků. Za nadstandardní zabezpečení jsou považována mechanická zabezpečení pevně spojená s karosérií, alarmy s blokováním funkcí a některá satelitní zařízení. Pojišťovny za nadstandardní zabezpečení nabízejí vždy slevu.

              Různé druhy kalkulaček v pojištění a pomoc při určování cen, najdete na našem webu kalkulačka.                        

K dalším informacím o pojištění vozidel a s tím souvisejících pojištěních se dostanete přes rychlé odkazy zde:  zejména o zákonném pojištění vozidel, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově Povinné ručení, obecné informace o všech typech pojištění automobilů se dozvíte zde Pojištění vozidel. Některé pojišťovny k havarijnímu pojištění či povinnému ručení přidávají Úrazové pojištění řidiče nebo i spolujezdců.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 20%