Kam dál?


Vysvětlivky k některým pojmům

Pojistník - Ten, kdo sjednává pojištění.

Pojištěný / vlastník - Ten, na jehož majetek (vozidlo) se pojištění vztahuje. Vyplní se pouze v případě, kdy není totožný s pojistníkem

Provozovatel / držitel vozidla - Osoba zapsaná v technickém průkazu. Uvádí se pouze v případech, kdy není totožná s pojistníkem a vlastníkem.

Pojistná částka

Osobní vozidlapojistnou částkou je standardně cena vozidla + pojištěné doplňkové výbavy s DPH, pouze u plátců DPH je pojistnou částkou cena vozidla + doplňkové výbavy bez DPH.

Užitková vozidla do 3,5 t (včetně vozidel na bázi osobních nebo osobních terénních vozidel s instalovanou posuvnou přepážkou, která umožňuje homologaci N1) – pojistnou částkou je standardně cena vozidla + doplňkové výbavy bez DPH, pouze u neplátců DPH je pojistnou částkou cena vozidla + doplňkové výbavy s DPH.

Nová vozidla - pojistnou částkou je fakturovaná cena vozidla včetně doplňkové výbavy (na fakturovanou cenu vozidla lze pojistit vozidla do stáří 6 měsíců od data uvedení do provozu s použitím sazby pro nová vozidla). Vozidla dovezená ze zahraničí jako nová (dosud nebyla uvedena do provozu) pojišťujeme na ceny, za které by se vozidlo pořídilo v ČR.

Ojetá vozidla pořízená u prodejců / v autobazarech - pojistnou částkou je fakturovaná cena vozidla včetně doplňkové výbavy. Kopii faktury vystavené prodejcem (autobazarem) přikládáte jako přílohu pojistné smlouvy (platnost faktury pro účely pojištění je max. 1 měsíc od data jejího vystavení).

Ostatní ojetá vozidla (např. končící leasing,…) - pojistnou částkou je obvyklá cena vozidla včetně doplňkové výbavy dle aktuálního "Katalogu osobních automobilů" vydaného ústavem IBS expert (příp. TAXexpert).

Pojištěná doplňková výbava

Doplňková výbava je výbava dodávaná k vozidlu za příplatek, cena doplňkové výbavy pro účely pojištění zahrnuje i montáž.

 

 

 

              Různé druhy kalkulaček v pojištění a pomoc při určování cen, najdete na našem webu kalkulačka.                        

K dalším informacím o pojištění vozidel a s tím souvisejících pojištěních se dostanete přes rychlé odkazy zde:  zejména o zákonném pojištění vozidel, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově Povinné ručení, obecné informace o všech typech pojištění automobilů se dozvíte zde Pojištění vozidel. Některé pojišťovny k havarijnímu pojištění či povinnému ručení přidávají Úrazové pojištění řidiče nebo i spolujezdců.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 20%