Kam dál?


Základní informace o asistenčních službách

Asistenční služby získá zdarma každý, kdo si pro osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t s maximálně 9 sedadly včetně místa řidiče nebo nákladní vozidlo s celkovou hmotností nad 3,5t s výjimkou vozidel, které v POV spadají do kategorie C14 uzavře na dobu neurčitou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo pojištění havarijní.

Asistenční služby se zvýšeným rozsahem si může připojistit každý, kdo si pro osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t s maximálně 9 sedadly a do stáří 11 let od roku výroby nebo pro nákladní vozidlo s celkovou hmotností nad 3,5t, které v POV spadají do kategorie C14 do stáří 11 let od roku výroby uzavře na dobu neurčitou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nebo pojištění havarijní pojištění.

Rozsah asistenčních služeb je uveden v doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění motorových vozidel Asistenční služby.

Pojistnou událostí se rozumí, je-li na smluvně vymezeném území vozidlo v důsledku havárie nepojízdné. V případě vozidel, jejichž stáří bylo ke dni počátku pojištění maximálně 11 let od data výroby, se pojistnou událostí též rozumí, je-li na smluvně vymezeném území vozidlo nepojízdné v důsledku poruchy.

Za poruchu se nepovažuje poškození pneumatiky, nepojízdnost vozidla způsobená pochybením pojištěného nebo oprávněné osoby (např. nedostatek pohonných hmot, záměna pohonných hmot, ztráta klíčků, zabouchnutí klíčků, zlomení klíčků, vybití akumulátoru, rozlomení spínací skříňky, poškození elektrické instalace a poškození zámku zpátečky).

Využívání asistenčních služeb v případě nepojízdnosti vozidla v důsledku havárie lze nárokovat opakovaně po celou dobu trvání pojištění. V případě poruchy vozidla lze poskytnutí asistenčních služeb nárokovat maximálně 2 x za pojistné období.

Asistenční služby jsou poskytovány na území celé Evropy s výjimkou Azorských ostrovů, Islandu, Grónska, Kanárských ostrovů, Kypru, Madeiry, Ruska a Špicberků. V Albánii a státech bývalého SSSR (Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldávie a Ukrajina) pouze v rozsahu místních podmínek a možností.

Pojištění asistenční služby končí nejpozději dnem zániku pojištění, ke kterému bylo sjednáno.

              Různé druhy kalkulaček v pojištění a pomoc při určování cen, najdete na našem webu kalkulačka.                        

K dalším informacím o pojištění vozidel a s tím souvisejících pojištěních se dostanete přes rychlé odkazy zde:  zejména o zákonném pojištění vozidel, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově Povinné ručení, obecné informace o všech typech pojištění automobilů se dozvíte zde Pojištění vozidel. Některé pojišťovny k havarijnímu pojištění či povinnému ručení přidávají Úrazové pojištění řidiče nebo i spolujezdců.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 20%